یک همسر بی عیب و نقص چگونه می توان داشت ؟

آیا تا به حال به یک سیب بی عیب و نقص برخورد کرده اید؟ شاید شما با یکی از آنها مواجه شده اید، اما با این حال هرگز نمی توانید بگویید واقعاً درون آن چگونه است مگر اینکه آن را از وسط نصف کنید. شاید داخل آن فاسد و خراب باشد. وقتی شما سیبی را با یک یا دو لک بر روی آن می خرید، آیا بریدن آن لک ها با یک چاقو ساده نیست؟
با این تعریف شما هرگز نمی توانید یک سیب عالی و بی عیب و نقص پیدا کنید.
بر همین قیاس احتمال آن بسیار کم است که یک مرد، یک همسر کامل و بی عیب و نقص، یا یک زن شوهر کامل و بی عیب و نقص، پیدا کند. از چاقوی ذهنی و روحی تان برای جدا کردن و از بین بردن نقاط بد و ضعف همسرتان استفاده کنید و بعد از آن شما تا حدود 96 درصد او را کامل خواهید یافت، به طوری که باور آن برایتان مشکل خواهد بود.
خوشبختانه خداوند چنان فکر و ذهن ما را خلق کرده تصورات ذهنی و باورها و عادات مان می تواند تا حدی با ارادة خودمان پاک شود و تغییر پیدا کند تنها آنچه که ما می خواهیم به یاد داشته باشیم می تواند در آنجا باقی بماند. و این عامل می تواند منجر به خوشبختی در زندگی زناشویی تان شود.
در بذل توجه، ستایش، تحسین و قدردانی نسبت به همسرتان خسّت به خرج ندهید و سخاوتمند باشید.

ما کسانی که به فکرمان هستند را به گریه می اندازیم. ما گریه می کنیم برای کسانی که به فکرمان نیستند. و ما به فکر کسانی هستیم که هیچوقت برایمان گریه نمی کنند. این حقیقت زندگی است. 
عجیب است ولی حقیقت دارد. اگر این را بفهمی، هیچوقت برای تغییر دیر نیست.

/ 1 نظر / 19 بازدید
محمد(کوه ریگ)

پادشاه باش حتی اگر قلمرو ات به اندازه عرض شانه هایت باشد کوروش بزرگ