راز آرامش درون

هرکاری را با علاقه و حواس جمع انجام دهید .

در زمان حال زندگی کنید ، گذشته و آینده را در چرخه ی ذهنی ابدیت رها کنید .

آرامش درون را در آسایش درونی خود جستجو کنید . آسایش جسمانی , عاطفی , ذهنی  و معنوی .

به هیچ چیز و هیچ کس دل نبندید . این را بدانید که هیچ چیز و هیچ کس همیشه به شما تعلق ندارند .

شادی آرامش درون شما را چندین برابر می کند . افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کنید .

راز آرامش درون در آرزو نداشتن است . این رابدانید که شادی در درون شما , تفکر شما و در ذهن شما جای دارد نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود شما .

همه چیز را همان طور که هست بپذیرید . آن گاه با امید و آرامش در جهت بهبود آن قدم بردارید .

شما نمی توانید دنیا را تغییر دهید , اما می توانید خودتان را تغییر دهید .

راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است . از دوستی با افرادی که طبیعتی خالی از صمیمیت و صفا دارند اجتناب کنید .

آرامش را در محیط اطراف خود ایجاد کنید .

ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کنید . یکی زندگی ساده آرامشی چندین برابر به شما می بخشد .

هر روز ورزش کنید , غذای مناسب بخورید و نفس عمیق بکشید . راز آرامش درون در یک زندگی سالم است .

رفتاری آزادانه داشته باشید . رفتاری برآمده از خود واقعی تان نه منطبق با افکار دیگران .

در تمام مراحل زندگی از حقیقت پیروی کنید .

هرگز به داشته های دیگران غبطه نخورید . اطمینان داشته باشد آن چه که حق شماست هر طور شده خودش را به شما خواهد رساند .

اشتباهات خود را بپذیرید و بدانید که فقط شما می توانید آن ها را به موفقیت تبدیل کنید .

بر دشمن درونتان غلبه کنید و هرگز او را سرکوب نکنید .

تمرین اراده داشته باشید , حتی اگر نفستان به شدت مخالفت کند .

راز آرامش درون در این است که همیشه دلی شاد داشته باشید , حتی هنگامی که دیگران عبوس هستند .

به جای توقع خوشحالی از دیگران , سعی کنید خودتان آن ها را شاد کنید .

همیشه در کنار دیگران باشید نه در مقابل آن ها .

ودر پایان ......

آرامش حقیقی و ماند گار با یاد خدا حاصل می گردد اگر شما همت داشته باشید و قلبتان را پذیرای معبود نمایید.

/ 3 نظر / 82 بازدید
منصور..نام.فامیل...حلاج

بادرود.واحترام..بنده.در.باره..عنوان..راز.ارامش.درون..ایمیلی.تقدیم.نمودم..چون.نمیدانم.درمقابل..کد.امنیتی.چه.باید.بنویسم..ایمیل.بنده.را....قبول.نمیفرمایند..هرچه.خواهش.میکنم..بنده.را..راهنمایی..فرمایند....جوابی..لطف.نمیکنند...خواهش.دارم.شما.راهنمایی.بفرمایید.درجلوی.کد.امنیتی..چه.باید.بنویسم....متشکرم.

منصور..نام.فامیل...حلاج

بادرود.واحترام.متن.ایمیلی.که.برای.مقام.مدیریت.سایت.تقدیم.نمودم...و.نمیدانستم.درجلوی.کدامنیتی.چه.باید.بنویسم.ایمیلم.مورد.قبول.....قرارنگرفت.نوشته.بودم..بنده.کارگری.هستم.ساکن.اطراف.منطقه.ای..دراطراف.قرچک.ورامین.حقوق.ماهیانه.ام.480هزارتومان.است.دارای...عیال.ودو.فرزند.هستم.ازحقوقم.درحدود.160هزارتومان.اجاره.یک.اتاق.ویک.زیر.زمین.کوچک.میدهم.وبابقیه.حقوقم.زندگی.؟؟؟.میکنیم؟؟.حتی.درزمستان.گذشته.دوفرزندم.بادم.پایی.پلاستیکی.به.مدرسه.رفتند.و.مدیر.مدرسه.برای.انها.کفش.خرید.که.بااحترام.وخواهش.زیاد.کفشهارا.به.اقای.مدیر.مدرسه.برگرداندم.باخجالت.عرض.کردم.من.گدا.نیستم.وخوب.میدانم.که.کشورم.روی.دریای.نفت.وگاز.قرارگرفته.فکر.میکنم.چون.مقامات.مومن.کشورم.به.چندین.کشور.فقیر.و.گرسنه.جهان.بخاطر.صواب.کمک.میفرمایند.قسمتی.از.حقوق.بنده.هم.بصورت.کمک..ازمن.کم.میشود.؟.بنده.هم.راضی.هستم.چون.دراخرت.جزو.صوابکاران.خواهم.بود.بخصوص.اگر.سهم.بنده.برای.شیعیان.گرسنه.وفقیر.در.کشورهای.همسایه.و..یا.به.فقرای.شیعه.در.لبنان.داده.شود.حال.ایا.بنده.هم.میتوانم.درچنین.شرایطی.روشهای.ارامش.درون.را.بیاموزم.؟.یا.چون.همه.فکرم...برای.تهیه.نان.خالی.زن.وبچه.هایم.هست..از.انج